Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa

Wyślij jako e-kartkę
Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
Nie może zrozumieć,
ani kim jest,
ani jaka jest jego prawdziwa godność,
ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.
Dar słowa: