Przez Twe święte Zmartwychwstanie, z grzechów powstać daj nam, Panie, potem z Tobą królowanie.

Wyślij jako e-kartkę
Dar słowa: