Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi, kto sam w sercu swoim krzyża nie wystawi

Wyślij jako e-kartkę
Dar słowa: